Permakultura

zahrada k zulíbání

Permakultura je pojem, který je poměrně nový. Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí pro život způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující.
Je to nový přístup a způsob myšlení, tvořivý, inteligentní a uvědomělý design, měnící současné neefektivní a destruktivní formy, jimiž si lidstvo zajišťuje své životní potřeby a využívá planetu Zemi. Hlavním cílem je zajistit blahobyt člověka tak, aby to nebylo na úkor ostatních lidí, životního prostředí, rostlin a zvířat. Do češtiny by se toto slovo dalo přeložit jako „trvale udržitelné zemědělství“, ale jeho význam zasahuje také permanentní kulturu, protože žádná společnost nemůže přežít bez trvale udržitelného a etického využívání krajiny.
Základní principy permakultury jsou všude na světě stejné, mění se jen použité techniky podle klimatu, složení půdy, podle dostupných zdrojů a v neposlední řadě podle potřeb lidí, kterým má design sloužit.
Je to rozmanitý a originální design, který je přívětivý k planetě, založený na synergii, využívá přírodní zákony, eticky zachází s přírodními zdroji a celkově se stává místem pro život v souladu.
Tento koncept vznikal v sedmdesátých letech dvacátého století v Tasmánii a Austrálii. Zakladateli jsou Bill Mollison a David Holmgren. Permakultura je tedy designérský systém pro navrhování trvale udržitelných člověkem vytvořených produkčních systémů a lidských sídel. Vychází z pozorování přírodních systémů a z moudrosti tradičního zemědělství, staví ale také na moderním vědeckém a technickém poznání. Permakultura není žádnou „alternativou“, alternativními by se měly nazývat současné způsoby hospodaření, které postrádají jakoukoliv logiku a vedou do slepé uličky.
V tomto systému nejde o eko/bio, ono to samo automaticky zahrnuje. Tady se počítá s tím nejpřirozenějším a nejčistším přístupem vůbec, recyklace organického odpadu, hnoje od zvířat, ale i z domácí ekologické toalety. Ochrana a zlepšování životního prostředí je jako bonus, něco, co je přirozeným a nedílným vedlejším produktem permakultury. Osobně vnímáme tento přístup jako jeden z mála možností, jak v budoucnu zajistit produkci zdravých surovin a rozmanitost v podobě zeleniny, ovoce, ořechů a dalších plodů zahrady nejen pro vlastní  potřebu, ale i pro nejbližší okolí.
O permakultuře je na speciálních webech napsáno mnoho zajímavých informcí a odkazů na literaturu, videa, prodej semínek a další nadstavbové filosofie, které se tohoto tématu týkají.

 

Další články

Rodový statek