Rodový statek

"sázej stromky pro potomky, dům si postav pro sebe"

Pro nás znamená Rodový statek každodenní pocit vděčnosti za plody, které nám matička země dává a kterým jsme v počátku jejich zrodu dali veškerou naši láskyplnou energii a tu nám opět vrací. Prostor, kde čerpáme fyzické i psychické síly, oáza v uspěchaném světě, svoboda nezávislého a soběstačného života, usínání s kuňkáním žab a probouzení se zpěvem ptáků, propojování se a komunikace s Gaiou, a uvědomění, že péče o naši zemi je velká smysluplná činnost s trvalou hodnotou. Rodový statek je místo, kde se cítíme šťastní a kam se naše děti rádi vrací.
Je to prostor pro život rodiny o rozloze minimálně jeden hektar, kde jsou uplatněné veškeré prvky permakulturní ekozahrady s jedlým ovocným lesem, záhony, jezírkem, tvrdým sadem, květnatou loukou, smíšeným lesem, skleníkem, kompostem a je ohraničený volně rostoucími živými ploty z původních druhů keřů, které mohou být doplněny o další řadu vyšších dřevin fungujících jako větrolamy.
Kromě fyzické podoby, jde také o duchovní rozměr, kde se rodina, která na pozemku žije, propojuje se svými předky, ale také si uvědomuje svoji hlubší podstatu bytí na téhle planetě. Pojem Rodový statek nejlépe popisuje Vladimír Megre ve svých knihách Anastázie.
Rodový statek je „ráj na zemi“ a každý si může dopřát život v rajské zahradě už teď.

Další články

InspiracePermakultura